QXmlSerialization [Część 2. z 2. – Deserializacja]

W ciągu ostatniego tygodnia projekt zdążył nieco wyewoluować. Proces deserializaji opiszę zatem w takiej formie, w jakiej istnieje obecnie (poza jedną, małą zmianą). Zacznę od metody pomocniczej: FillObjectPropertiesBasedOnXMLNodeList void QXmlSerialization::FillObjectPropertiesBasedOnXMLNodeList(const QDomNodeList &list, QObject* object) { const QMetaObject* metaObject = object->metaObject(); for(int childIndex = 0; childIndex < list.count(); childIndex++) { QDomNode rootChildNode = list.at(childIndex); QDomElement rootChildElement […]

QXmlSerialization [Część 1. z 2. – Serializacja]

Co pewien czas, od 2 lat, pytałem się wujka Google czy może znalazłaby się jakaś prosta w użyciu biblioteka służąca serializacji obiektów do XML. Za każdym razem wujek karmił mnie tymi samymi linkami z tymi samymi odpowiedziami: „Do it yourself!” W końcu nadszedł ten dzień. Dzień, w którym postanowiłem zakończyć szukanie i rozpocząć działanie! Wzorując […]