QXmlSerialization [Część 2. z 2. – Deserializacja]

W ciągu ostatniego tygodnia projekt zdążył nieco wyewoluować. Proces deserializaji opiszę zatem w takiej formie, w jakiej istnieje obecnie (poza jedną, małą zmianą).

Zacznę od metody pomocniczej: FillObjectPropertiesBasedOnXMLNodeList
void QXmlSerialization::FillObjectPropertiesBasedOnXMLNodeList(const QDomNodeList &list, QObject* object)
{
  const QMetaObject* metaObject = object->metaObject();

  for(int childIndex = 0; childIndex < list.count(); childIndex++)
  {
    QDomNode rootChildNode = list.at(childIndex);
    QDomElement rootChildElement = rootChildNode.toElement();
    QMetaProperty rootProperty = metaObject->property(metaObject->indexOfProperty(rootChildNode.nodeName().toUtf8()));

    QString rootPropertyName = rootProperty.typeName();
    QString content = rootChildElement.text();
    QVariant::Type type = rootProperty.type();
    QVariant result;
    switch (type)
    {
        case QVariant::UserType:
        {
          //create instance of an object based on it's registered type
          int listElementType = QMetaType::type(rootPropertyName.toUtf8());
          #if defined(Q_OS_WIN)
            QObject* innerObject = QMetaType::metaObjectForType(rootProperty.type())->newInstance();
          #else
            QObject* innerObject = QMetaType::metaObjectForType(listElementType)->newInstance();
          #endif

          FillObjectPropertiesBasedOnXMLNodeList(rootChildNode.childNodes(), innerObject);
          result.setValue(innerObject);
        }
        break;
        case QVariant::List: //to jest ta mała zmiana
        case QVariant::Hash:
        case QVariant::Map:
        qDebug("Unhandled type");
        break;
        case QVariant::String:
        default:
        {
          result.setValue(content);
        }
        break;
    }
    rootProperty.write(object, result);
  }
}


Ta oto metoda tak naprawdę przypisuje odnalezione wartości tagów XML do odpowiadających im nazwą właściwościom podanego w parametrze obiektu. Nic bardziej oczywistego. Z początku próbowałem zachować strukturę podobną do tej z poprzedniego wpisu, ale ostatecznie okazało się, że wielokrotnie natrafiałem na punkt bez wyjścia.

Ta metoda pozostawia jeszcze wiele do życzenia (szczególnie znienawidzony przeze mnie #if defined(Q_OS_WIN)). W formie ostatecznej [https://github.com/Dorrro/QXmlSerialization] uzupełniłem ją jeszcze o obsługę List (tak naprawdę QVarianList). Wiele do życzenia pozostawia też sam Qt, który inaczej w tej samej wersji zachowuje się na Windowsie i inaczej na Linuxie (multiplatformowość FTW!). Nie czas jednak narzekać na Qt – to innym razem.

Czas natomiast na odpowiedzialną za wszelkie zło metodę: Deserialize
void QXmlSerialization::Deserialize(const QDomDocument &doc, QObject *targetObject)
{
  const QMetaObject *metaobject = targetObject->metaObject();
  QDomNodeList rootChildNodes = doc.documentElement().childNodes();
  FillObjectPropertiesBasedOnXMLNodeList(rootChildNodes, targetObject);
}


Ot, to wszystko.

Czas na: How to use it? Ulepszyłem nieco poprzedni TestObject oraz dodałem drugi, tak, żeby można było zobaczyć jak w pełni swoich możliwości działa deserializacja
#ifndef TESTOBJECT
#define TESTOBJECT

#include 
#include 

class TestObject : public QObject
{
  Q_OBJECT

  Q_PROPERTY(QString TestString READ TestString WRITE setTestString NOTIFY TestStringChanged)
  Q_PROPERTY(TestObject2* test READ test WRITE settest NOTIFY testChanged)

public:
  Q_INVOKABLE explicit TestObject(QObject *parent = 0) : QObject(parent) {}

  //properties
  void setTestString(const QString &string)
  {
    if (string != m_TestString) {
      m_TestString = string;
      emit TestStringChanged();
    }
  }

  QString TestString() const {
    return m_TestString;
  }

  void settest(TestObject2* test)
  {
    m_test = test;
    emit testChanged();
  }

  TestObject2* test() {
    return m_test;
  }

signals:
  void TestStringChanged();
  void testChanged();

private:
  QString m_TestString;
  TestObject2* m_test;
};
Q_DECLARE_METATYPE(TestObject*)

#endif // TESTOBJECT
#ifndef TESTOBJECT2
#define TESTOBJECT2

#include 

class TestObject2 : public QObject
{
  Q_OBJECT

  Q_PROPERTY(QString TestString READ TestString WRITE setTestString NOTIFY TestStringChanged)

public:
  Q_INVOKABLE explicit TestObject2(QObject *parent = 0) : QObject(parent) {}

public:
  QString TestString() const
  { return m_TestString; }

public slots:
  void setTestString(QString TestString)
  {
    if(this->m_TestString != TestString)
    {
      this->m_TestString = TestString;
      emit TestStringChanged();
    }
  }

signals:
  void TestStringChanged();

private:
  QString m_TestString;

};
Q_DECLARE_METATYPE(TestObject2*)

#endif // TESTOBJECT2To teraz czas na demo:
TestObject* test = new TestObject();
test->setTestString("root object string");
TestObject2* innerObject = new TestObject2();
innerObject->setTestString("inner object string");
test->settest(innerObject);

//DEMO 1 - Serializacja raz jeszcze
QDomDocument testDoc = QXmlSerialization::Serialize(test);
qDebug() << testDoc.toString();

//DEMO 2 - Deserializacja!
TestObject* test2 = new TestObject();
QXmlSerialization::Deserialize(testDoc, test2);
qDebug() << test2->test()->TestString();
Wynik wywołania demo, zgodnie z oczekiwaniami, wygląda następująco: XML test

Known issues:
 • Serializacja list w najnowszej wersji działa, pod warunkiem, że listą jest QVariantList.
 • Deserializacja list działa dla typów zmiennych, nie zdefiniowanych przez użytkownika
 • Dla typów zdefiniowanych przez użytkownika deserializacja list działa tylko pod Windowsem


To tyle w kwestii zarówno serializacji jak i deserializacji. Może kiedyś, jak przyjdą lepsze czasy to projekt uaktualnię. Następny wpis, zgodnie z tym, co napisałem na samym początku, poświęcę już w 100% C# 😉

2 thoughts on “QXmlSerialization [Część 2. z 2. – Deserializacja]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *